Czytniki Kindle dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Miło nam poinformować, że z końcem 2022 roku do naszej Biblioteki trafiły czytniki renomowanej marki Amazon Kindle Oasis do wypożyczenia przez naszych czytelników z Ukrainy. Ich pojawienie się jest rezultatem współpracy Biblioteki, firmy Legimi oraz Fundacji Powszechnego Czytania realizującej projekt „Książka chroni” mający na celu pomoc uchodźcom z Ukrainy. Zaangażowało się w niego wiele osób i firm w Polsce i na świecie. Nie zawiedli też wydawcy z Ukrainy, którzy pospieszyli z przekazaniem książek dla uchodźców w Polsce.

Zarówno aktywni, jak i potencjalni czytelnicy biblioteki, którzy przyjechali do naszego kraju po agresji rosyjskiej, dzięki darowiźnie Fundacji będą mogli skorzystać ze zbioru ponad 1200 ebooków i audiobooków w języku ukraińskim dostępnych w abonamencie bibliotecznym Legimi w naszej placówce – kryminałów, romansów, literatury obyczajowej, reportaży, biografii oraz książek dla dzieci i młodzieży. Katalog Legimi to także ponad 160.000 pozycji, przede wszystkim w języku polskim.

Zasady wypożyczania czytników znajdą Państwo w Strefie Czytelnika: Regulaminy – aktywny link.

Fundacja Powszechnego Czytania powstała w 2018 roku i stawia sobie za cel podniesienie poziomu czytelnictwa w Polsce.
Fundacja Powszechnego Czytania (fpc.org.pl) – aktywny link

Legimi to wiodąca na rynku platforma z ebookami, audiobookami i synchrobookami dostępnymi w modelu abonamentowym. Współpracuje z blisko 1000 bibliotek w Polsce i zagranicą.
Legimi – ebooki EPUB, MOBI, PDF, audiobooki MP3 – aktywny link

Зчитувачі Kindle для Громадської Бібліотеки в Районі Влохи столиці Варшави

Приємно нам повідомити, що з кінцем 2022 року до нашої Бібліотеки потрапили зчитувачі авторитетного бренду Amazon Kindle Oasis до випозичення через наших читачів з України. Їх появлення є результатом співпраці Бібліотеки, фірми Legimi і Фундації Всесвітнього читання реалізує проект „Книжка оберігає” має на меті допомогти біженцям з України. Втягнулося в нього багато людей і фірм в Польщі і на світі. Не підвели теж видавці з України, які поспішили з переданням книг для біженців з України.

Заразом активні, як і потенціальні читачі бібліотеки, котрі приїхали до нашого краю по агресії російській, завдяки пожертві Фундації зможуть користуватись з набору даних більше 1200 Ебуків і аудіобуків в українській мові доступних в бібліотечнім абонементі Legimi в нашій установі- криміналів, романсів, звичайної літератури, репортажів, біографії і книжок для дітей і молоді.
Каталог Legimi це також більше 160000 позицій, перед усім в польській мові.

Правила випозичання:

Regulamin_Правила – активне посилання

Umowa_ДОГОВІР ПОЗИЧКИ – активне посилання

Zarządzenie_Розпорядження – активне посилання

Фундація Всесвітнього читання була створена в 2018 році і ставить собі за мету піднесення рівня читання в Польщі.
Фундація Всесвітнього Читання (fpc.org.pl) – активне посилання

Legimi є лідером ринку платформа з ебуками, аудіобуками і синхробуками доступними в моделю абонементу.
Співпрацює з близько 1000 бібліотек в Польщі і за кордоном.
Legimi – Ебукі EPUB, MOBI , PDF, аудіобукі MP3 – активне посилання