Biblioteka Włochy bierze udział w projekcie o dostępności w Instytucjach Kultury

Chcemy tworzyć oraz dostosowywać nasze działania do jak najszerszej grupy odbiorców, dlatego nasze Bibliotekarki w najbliższym czasie będą zdobywać wiedzę na temat dostępności w Instytucjach Kultury.

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy jest beneficjentem projektu „Projektowanie uniwersalne kultury – dostępność w instytucjach kultury”, który finansowany jest w ramach działania 3.3 „Systemowa poprawa dostępności” Priorytetu III „Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami” programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Projekt realizowany jest przez Narodowe Centrum Kultury w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie: https://nck.pl/szkolenia-i-rozwoj/projektowanie-uniwersalne-kultury

Logotypy Funduszy Unii Europejskiej oraz Polski

#FunduszeEuropejskie